Chinese (Traditional) Chinese (Simplified)

【特稿】如果沒有愛

Heart          如果沒有愛,
          長江黃河會枯乾;
          如果沒有愛,
          月亮太陽會爭戰;
          如果沒有愛,
          人失去笑容和光彩;
          如果沒有愛,
          生命不知為何來?

          今天我找到了愛,
          這愛裡增添了許多色彩;
          耶穌基督的大愛,
          救贖了我們的罪債;
          牧師師母的愛,
          領受到親人的關懷;
          教會弟兄姐妹的愛,
          感受到真情流露的釋懷;
          重新找回舊日的愛,
          值得我們一生一世去珍愛!

昔日真理報

Menu
Go to top